Välkommen

Mottagnigen

Mottagningen är öppen varje dag mellan måndag och fredag, från 7.45-18.00. Akutfall emottages snarast. För tidsbeställning ring 08-661 12 71.

Trygghet

Din trygghet och välbefinnande är ytterst viktig. Efter en mycket lång erfarenhet och en
internationellt godkänd utbildning, kan bästa möjliga vård garanteras.
Innehar patient och ansvarsförsäkring.

Utbildning

Jag utbildade mig till kiropraktor i USA och läste den femåriga internationella utbildningen på
National University of Health Sciences I Chicago Illinois. Utexaminerades 1976.

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Som medlem i LKR tillhör jag den europeiska kiropraktorunionen, ECU, och den kiropraktiska
världsfederationen, WFC. WFC är medlem i Världshälsoorganisationen, WHO, och dess organ för
medicinsk vetenskap.

Medlemmar i LKR har gedigen kiropraktorutbildning och tillgång till ett rikt internationellt
kontaktnät av vidareutbildningar och forskning.

Innehar samarbetsavtal med Skandia Lifeline och SJ.
Innehar Högsta kreditvärdighet av Upplysningscentralen.